«Կայծեր» Ա. (Խտացուած)
Րաֆֆի
Հրատ.- Գրադարան «Հայրենի Աղբիւր»
2005 թ. (Գ. տպագրութիւն)
118 էջ
20,5x14cm
7 €