Կայծեր Բ. (Խտացուած)

«Կայծեր» Բ. (Խտացուած) Րաֆֆի Հրատ.- Գրադարան «Հայրենի Աղբիւր» 2003 թ. 118 էջ 20,5x14cm 7 €

Կայծեր Ա. (Խտացուած)

«Կայծեր» Ա. (Խտացուած) Րաֆֆի Հրատ.- Գրադարան «Հայրենի Աղբիւր» 2005 թ. (Գ. տպագրութիւն) 118 էջ 20,5x14cm 7 €