Հատորին մէջ կը մտնեն Աթաբեկ Խնկոյեանի երեխաներու կողմէ սիրուած առակները՝ «Մուկերու ժողովը», «Խոզն ու ագռաւը», «Նապաստակները», «Գայլն ու գառնուկը», որոնց հերոսները կերտուած են գունագեղ պլաստիլինէ: Բացի սիրուած առակներու ընթերցումէն՝ երեխաները կրնան ինքնուրոյն կերտել հերոսները, ինչ որ կը զարգացնէ անոնց մտածողութիւնը, երեւակայութիւնը, ձեռքի շնորհքը՝ բացայայտելով անոնց արուեստագէտի ընդունակութիւնը: